Ubicació 

Les Jornades Vallmitjana es duran a terme en dues institucions diferents.

El dimecres 8 de maig les jornades tindran lloc a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona

El dijous 9 de maig les jornades tindran lloc a l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona